Cennik

Pierwsze zajęcia płatne jednorazowo - 40 zł.

Karnety- cena całkowita karnetu uzależniona jest od ilości pojedynczych spotkań wypadających w danym miesiącu:

Spotkania dwa razy w tygodniu –

30 zł cena pojedynczych zajęć przy wykupie pełnego karnetu miesięcznego.

40 zł cena przy wykupie niepełnego karnetu miesięcznego ( nie licząc pierwszego karnetu)

 

Spotkania raz w tygodniu -

40 zł koszt pojedynczych zajęć przy wykupie całego karnetu miesięcznego.

Pojedyncze wejścia (poza pierwszym) 50 zł.

Koszt uczestnictwa obejmuje wszystkie materiały i pomoce wykorzystywane podczas zajęć.

Więcej szczegółów dotyczących płatności znajdziecie Państwo w  Regulaminie.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc  konieczne są  wcześniejsze zapisy telefoniczne bądź mailowe.

Ważne

punkty REGULAMINU

5. Istnieje możliwość odrobienia jednej nieobecności z karnetu miesięcznego, tylko w przypadku uiszczenia opłaty za kolejny miesiąc. Nieobecność odrabiamy biorąc udział w zajęciach innej grupy.

6.Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest terminowe opłacanie należności.

7.W przypadku niezgłoszenia nieobecności na zajęciach lub braku możliwości odrobienia zajęć opłata poniesiona za zajęcia jest opłatą za rezerwację, nie jest zwracana i nie może być przeniesiona na kolejny miesiąc

8.W przypadku dłuższej przerwy w nauce instruktor nie gwarantuje miejsca po powrocie.

9.W przypadku zakończenia opłaconego okresu zajęć, przedłużenie i opłata za nowy okres zajęć musi być dokonane z góry. Jeśli opłata nie zostanie uiszczona w/w terminie, miejsce nie jest rezerwowane i może być wykorzystane przez inne dziecko.

10. Opłaty poniesionej za zajęcia nie można zwrócić. Nie ma możliwości przepisania opłaconych zajęć na inne dziecko.