509 111 681, 605 042 265 kreatywnymaluszek@interia.pl

Regulamin

Regulamin uczestnictwa w zajęciach Kreatywny Maluszek

 1. W miarę wolnych miejsc udział w zajęciach  można rozpocząć w dowolnym momencie roku szkolnego.
 2. Zajęcia odbywają się w wyznaczonych dniach i godzinach.
 3. Na zajęcia przyjmowane są zapisy. Ilość osób w grupie jest ograniczona. W przypadku zebrania maksymalnej ilości osób na dane zajęcia tworzona jest nowa grupa lub lista osób rezerwowych.
 4. Uczestnicy zajęć podzieleni są przez instruktora prowadzącego na grupy odpowiednio liczebne.
 5. Istnieje możliwość odrobienia jednej nieobecności z karnetu miesięcznego, tylko w przypadku uiszczenia opłaty za kolejny miesiąc. Nieobecność odrabiamy biorąc udział w zajęciach innej grupy.
 6. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest terminowe opłacanie należności.
 7. W przypadku niezgłoszenia nieobecności na zajęciach lub braku możliwości odrobienia zajęć opłata poniesiona za zajęcia jest opłatą za rezerwację, nie jest zwracana i nie może być przeniesiona na kolejny miesiąc
 8. W przypadku dłuższej przerwy w nauce instruktor nie gwarantuje miejsca po powrocie.
 9. W przypadku zakończenia opłaconego okresu zajęć, przedłużenie i opłata za nowy okres zajęć musi być dokonane z góry. Jeśli opłata nie zostanie uiszczona  w/w terminie, miejsce nie jest rezerwowane i może być wykorzystane przez inne dziecko.
 10. Opłaty poniesionej za zajęcia nie można zwrócić. Nie ma możliwości przepisania opłaconych zajęć na inne dziecko.
 11. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
 12. W zajęciach uczestniczą dzieci tylko i wyłącznie z rodzicem / opiekunem.
 13. Pełna odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dziecka leży po stronie rodziców i opiekunów.
 14. Do zadań instruktora należy prowadzenie zajęć, a nie opieka nad dzieckiem. Instruktor  nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci uczestniczących w zajęciach.
 15. Instruktor nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy pozostawionych na korytarzach, w salach  i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w tych pomieszczeniach.
 16. Zajęcia nie odbywają się w wakacje, ferie i święta – podobnie jak w innych placówkach dydaktycznych.
 17. Instruktor nie jest zobowiązany prowadzić pełnej czasowo lekcji w przypadku spóźnienia dziecka.
 18. Uczestniczący w zajęciach zobowiązani są do zmiany obuwia i przychodzenia na zajęcia punktualnie.
 19. Rodzice wyrażają zgodę na dokumentowanie postępów dziecka poprzez wykonanie zdjęć (wykonane w sposób uniemożliwiający indentyfikację) podczas zajęć oraz zamieszczania ich na stronie internetowej i Facebooku Kreatywnego Maluszka – w/w podpunkt nie jest warunkiem uczestnictwa w zajęciach.
 20. Wykupienie karnetu uważa się za zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 21. Prowadzący zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie.

Ein zentraler baustein https://hausarbeit-agentur.com/ ghostwriter hausarbeit in unserer arbeit ist die academy